Home > kruimelpad

[centraalcontainer] regel vóór de floats

[middenkolom]
Test de varianten ... en hun combinaties! (reset)
Maak rechterkolom: LANGER / KORTER
Maak middenkolom: KORTER / LANGER
Schakel div {clear:both}: AAN / UIT
Regels voor en na de floats: WISSEN / AANZETTEN
[linkerkolom]

Met een {clear:both} loopt de lichtgele achtergrond van de omringende centraalcontainer altijd door tot waar de hoogste kolom ophoudt.
[rechterkolom]
Status:
clear is AFWEZIG

[centraalcontainer] eerste regel na de floats, zonder clearing div: deze duikt in alle gaten die er tussen de floats zitten, en huppelt ook naar links of rechts als daar verticaal ruimte vrijkomt

..... piep! [eerste regel na de centraalcontainer]