Home > kruimelpad
[middenkolom]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[laatste kolomregel]
[linkerkolom]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[laatste kolomregel]
[rechterkolom]
[vultekst]
[vultekst]
[laatste kolomregel]

vorige 44 volgende

inhoud

Verlanglijst... (2)

Met alleen css lukt het dus niet om de kolommen altijd minstens te laten doorlopen tot op de onderkant van het scherm.

Als je de hoogte van het scherm van de bezoeker wist, zou je de #centraalcontainer een minimum-hoogte kunnen geven, zodat de kolommen naar beneden uitgerekt worden tot zover als nodig is. Maar met css kan je er niet achter komen wat de schermhoogte van een bepaalde bezoeker is.

Javascript: een snelle oplossing!

Met javascript kan het wel, dat kan de schermhoogte opvragen en daar de css van de pagina op aanpassen.

<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
// Dit script moet vlak voor de </body> staan, zodat geen "onload" nodig is.
function expand() {
// Functie voor uitrekken vanm de #centraalcontainer met de 3 kolommen,
// zodat tenminste de hele schermhoogte wordt ingenomen.
// Bepaal eerst de beschikbare schermhoogte, en stop die in een variabele:
  var htmlH = document.getElementsByTagName('html')[0].offsetHeight; 
// De al in gebruik zijnde hoogte is vrijwel bekend, dat is de som van 
// de hoogtes van: header + bluebar/menu + kruimelpad + prefooter + footer.
// Dat is: 260px + 30px + 27px + 20px + 22px = 369px; afgerond 370px.
// Ook in een variabele ondergebracht:
  var bezet = 370;
// Dan is de overblijvende ruimte voor de centraalcontainer het verschil:
  var overH = htmlH - bezet;
// Dat overschot is dus de minimale hoogte voor de centraalcontainer,
// en kan nu voorgeschreven worden aan de css van de pagina:
  document.getElementById('centraalcontainer').style.minHeight = ''+overH+'px';
}

// Roep deze functie aan zodra de pagina binnen is 
// (en alle css, maten, id's enz. bekend zijn):
expand();
// ]]>
</script>

Toegankelijkheid geen probleem

Dan kan het javascript er in gesluisd worden.

vorige 44 volgende