Home > kruimelpad

vorige 52 volgende

inhoud

Twitter invoegen (7)

Om verspringen van de footer tegen te gaan, moet gekeken worden of deze later onder de waterlinie (de onderrand van het scherm) zal komen. Zo ja, dan moet de footer alvast naar beneden (buiten beeld) geplaatst worden, dan kan deze niet meer verspringen.
Hiervoor moet de hoogte gemeten worden van de toekomstige inhoud van de linkerkolom. Dit moet gebeuren vóórdat de linkerkolom onzichtbaar wordt gemaakt.

Het gebruikte javascript is:

function footerposition(){
  // meet hoogte linkerkolom op (zonder twitterblok) en leg deze vast:
  var linkerkolomH = document.getElementById('linkerkolom').offsetHeight;
  // verberg meteen daarna de hele linkerkolom:
  document.getElementById('linkerkolom').style.display="none";
  // voeg benaderde hoogte twitterblok toe aan de gemeten hoogte, en maak er px van:
  linkerkolomH = (linkerkolomH +300)+"px";
  // haal de al berekende minimale hoogte van de centraalcontainer op (ook in px):
  var minH = document.getElementById('centraalcontainer').style.minHeight;
  // vergelijk linkerkolom-hoogte met dit minimum:
  if (linkerkolomH > minH ){ // als de toekomstige linkerkolom hoger is ...
    // ... pas dan de minimale hoogte aan
    document.getElementById('centraalcontainer').style.minHeight = linkerkolomH; 
  }
}

Gerealiseerd in deze stap

 • Dit script toegevoegd aan het javascript-blok op het eind van de pagina.
 • De functie wordt opgeroepen nadat de gewone minimale hoogte van het middenblok via de functie expand() is berekend, want dit is een eventuele extra.

Test het effect op de volgende pagina.

vorige 52 volgende

Twitter

[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[vultekst]
[laatste kolomregel]
[rechterkolom]
[vultekst]
[vultekst]
[laatste kolomregel]