uitgave: developerscorner.nl  dec. 2011  *)

© CSShunter

Reisverslag uit Cascade-land

Praktijk van de ontwikkeling van een website met css, html en javascript

Bijlage: gebruikte mappen en bestanden

vorige 80 inhoud

Mappen en bestanden

Voor gebruik van dit model in het echt zijn er twee mogelijkheden: (1) de pagina / website als pure html-site, of (2) de pagina/ website als php-site.

1. Pure html

In dit geval bestaat de site uit een hoofdmap en twee submappen. In de hoofdmap komen de pagina's (hier: de model-homepage), in de submappen de images resp. de toebehoren (de css en de twee scripts).

Hoofdmap, waarin:

model-homepage.htm

images, waarin:

toebehoren, waarin:

2. Als php-site

In dit geval bestaat de site uit dezelfde hoofdmap en submappen. In de toebehoren-map zijn nu de html-fragmenten erbij gekomen, die er met php ingevoegd worden. Van de model-pagina in php is er zowel een html-versie als een php-versie.

Hoofdmap, waarin:

model-php-homepage.php

model-php-homepage.htm

images, waarin:

toebehoren, waarin:

*) productie: CSShunter / bliksekaters.nl   web: www.bliksekaters.nl/subs/reisverslag