De springende pagina (1b)

Zonder maatregelen

In Firefox, Chrome, Opera en Safari is er bij een korte pagina geen scrollbar rechts, bij een lange pagina wel.
Bij een gecentreerde pagina veroorzaakt dat links-rechts springen als gewisseld wordt tussen een korte en en lange pagina:

spring terug, pagina, spring terug!

html {
   height: 100%;
   }
body { 
   width: 880px; 
   margin: 5px auto;
   min-height: 120%;
   }
   

vervolg: met padding-bottom van 1px voor de <html>.

valid html4.01 Strict | valid css2.1 | valid css3